fasiləsiz

fasiləsiz
sif. və zərf Arada fasilə olmadan, fasilə vermədən, ara vermədən, arasını kəsmədən, arası kəsilmədən. Fasiləsiz tamaşa. Fasiləsiz işləmək. – Fatı birdən ətini kəsirlərmiş kimi fasiləsiz qışqırdı. Ə. Abasov.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • bilafasilə — ə. fasiləsiz, ara vermədən …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • ara — is. 1. İki nöqtə, iki şey arasındakı məsafə. Bakı ilə Gəncə arasında asfalt yol var. Məktəblə evimizin arası yüz addım olar. – Qulam Əsgərov düşmən ilə öz aralarındakı məsafəni bilirdi. Ə. Ə.. 2. Boşluq, açıqlıq, boş yer, açıq yer, məsafə. Ara… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • — is. 1. Fəaliyyət, çalışma, zəhmət, əmək. Əqli iş. Fiziki iş. İş görmək. Elmi iş. İşlə məşğul olmaq. – İş insanın cövhəridir. (Ata. sözü). İş rəncbərin, güc öküzün, yer özününkü; Bəyzadələri, xanları neylərdin, ilahi! M. Ə. S.. İş nə qədər qızğın… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • müdam — z. <ər.> Daim, həmişə, müttəsil, aramsız, fasiləsiz, fasilə vermədən. Ay bimürvət, məgər daşdır cigərin! Müdam sızıldaram, heç usanmazsan! M. P. V.. Beş ildir alovlar, odlar içində; Bir görüş eşqiylə yanmışam müdam. Z. Xəlil …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bidinimə — (Yardımlı) aramsız, fasiləsiz. – Yağış bidinimə yağey …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • davandöndərməzdən — (Çənbərək) müntəzəm, fasiləsiz. – Davandöndərməzdən qoyna getmişəm, çovannığ eləmişəm …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • şıdırğa — (Tovuz) 1. tez, sürətlə 2. fasiləsiz, ara vermədən …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • şileylim — I (Lənkəran) fasiləsiz, arası kəsilmədən, birbaşa. – Yağış şileylim tökür II (Salyan) arıq, cılız. – Şileylim olmağına baxma, zirəy uşaxdı …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • şoğarrama — I (Gəncə, Şəmkir) fasiləsiz, arası kəsilməyən, birbaşa <yağış>. – Bir həfdədi şoğarrama yağış yağır II (Şəmkir) bütünlüklə, tamamilə, hamısını birdən. – Qoyun sürüsünü şoğarrama satdım. – Malı şoğarrama dama doldurdum …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • üdələməx’ — (Kürdəmir, İrəvan) fasiləsiz olaraq boş boşuna danışmaq. – Nə üdəliyirsəη, yaxşı danış (İrəvan) …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”